Dolegliwości bólowe głowy | Co może powodować bóle głowy?

Temat bólów głowy jest szeroki. Ból szyi i związane z nim zaburzenia takie jak ból głowy, promieniujący ból do kończyn górnych i górnej części pleców, są dość częste i stanowią dla człowieka znaczne obciążenie funkcjonalne, społeczne, psychologiczne i ekonomiczne.

Dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa szyjnego dotyczą dużej części populacji, a ból szyi jest czwartą pod względem częstości przyczyną zmniejszenia sprawności (ból głowy dotyczy około 50-70% członków populacji). Najczęściej występującymi bólami głowy są bóle migrenowe i napięciowe.

Przyczyny bólu odcinka szyjnego

Przyczyny bólu głowy i okolicy szyi są dość zróżnicowane, jednak można wyróżnić kilka najczęstszych czynników: nieodpowiednia ergonomia pracy, siedzenie i utrzymywanie szyi w niefizjologicznej pozycji przez długi okres czasu nie prawidłowe napięcie mięśni w odcinku szyjnym, długotrwały stres, przeciążenia narządu ruchu.

Leczenie bólu głowy i migreny

Fizjoterapia i rehabilitacja | Małe Kozy | Bielsko Biała |

Objawy napięciowego bólu głowy

Objawy bólu głowy w okolicy kręgosłupa szyjnego są różne, w zależności od tego, jaka jest ich przyczyna. Typowym objawem zespołu bólowego odcinka szyjnego kręgosłupa jest ból umiejscowiony w okolicy szyi, nasilający się podczas różnych ruchów głowy. Dolegliwościom tym może towarzyszyć także poranna sztywność szyi lub objawy neurologiczne, takie jak parestezje do kończyn górnych w wyniku ucisku korzeni nerwowych. W miarę nasilania się dolegliwości bólowych może dojść do stopniowego ograniczania zakresu ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Przewlekły ból szyi niewyjaśniony w badaniach obrazowych, często połączony jest z ograniczeniem zakresu ruchomości, co sugerować może występowanie bólu głowy pochodzenia mięśniowo- powięziowego.

Nieleczone dysfunkcje w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa mogą prowadzić do powstania lub powiększania się zmian zwyrodnieniowych, dyskopatii szyjnej czy problemów mięśniowo- powięziowych.

Przeciążeniowe bóle głowy prowadzić mogą do narastania objawów takich jak promieniowanie bólu do kończyn górnych, parestezji i drętwienia palców, zaburzenia czucia czy osłabienia siły mięśniowej. Nadmierne napięcie okolicy szyi i głowy to również częste przyczyny zawrotów głowy.

woman in gray sweater seating on chair
woman in gray sweater seating on chair

Rodzaje bólu głowy

Szyjnopochodne bóle głowy | Odkręgosłupowe bóle głowy

Szyjnopochodne bóle głowy obejmują wszystkie bóle głowy spowodowane chorobą stawów odcinka szyjnego kręgosłupa. Stanowią one od 4% do 22% wszystkich bólów głowy obserwowanych klinicznie. Winowajcą mogą być różne struktury, w tym zarówno mięśniowo-szkieletowe, jak i nerwowo-naczyniowe (w tym trzy górne stawy szyi, staw C2/C3, osłony rdzenia kręgowego i mięśnie szyi).

Dysfunkcja w tych obszarach może wyzwalać sygnały bólowe, które docierają do jądra układu trójdzielno-szyjkowego w pniu mózgu, które interpretowane są jako ból głowy.

Migrena Bielsko

Migrenowe bóle głowy objawiają się jednostronnym bólem głowy, któremu towarzyszą objawy neurologiczne czyli tzw. "aury" (np. drętwienie twarzy, mroczki przed oczami). Często przy migrenach towarzyszą bólowi głowy zawroty głowy, wymioty, światło i dźwiękowstręt. Uporczywy ból głowy rozwija się dosyć szybko i może trwać nawet do 72 godzin.

Napięciowe bóle głowy | Przyczyny napięciowego bólu

Bóle napięciowe stanowią większość bólów głowy. Wpływa on na całą głowę i często odczuwany jest jako owinięta wokół głowy ciasna opaska. Napięciowy ból głowy wywołany jest dysproporcją równowagi napięcia mięśniowego i zaburzeniami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Pojawiają się często na skutek zaburzeń napięć mięśniowych:

  • mięśni tonicznych, które mają tendencję do przykurczu i nadmiernego napięcia pod wpływem czynników zewnętrznych
    (stres, powtarzanie czynności, nieprawidłowa postawa ciała)

  • i mięśni fazowych, które ulegają osłabieniu pod wpływem unieruchomienia.

Mięśnie te tworzą tzw. zespół skrzyżowania górnego Jandy (widoczny na zdjęciu obok), który ogranicza ruchomość klatki piersiowej, utrudnia oddychanie i powoduje wzrost napięcia mięśni okolicy szyi i obręczy barkowej.

napięciowe bóle głowy rehabilitacja bielsko
napięciowe bóle głowy rehabilitacja bielsko

Rehabilitacja zawrotów głowy Bielsko

Bóle głowy spowodowane podrażnieniem nerwów szyjnych i potylicznych

Podrażnienie nerwów szyjnych (zlokalizowanych w górnej części szyjnego odcinka kręgosłupa) może powodować uporczywy ból głowy. Podrażnienie może wynikać z uwypuklenia krążka międzykręgowego, obrzęku lub narośli kostnych.

Rzutowanie bólu z narządów wewnętrznych

Bóle głowy spowodowane promieniowaniem bólu z narządów wewnętrznych są jednymi z najrzadszych spotykanych w gabinecie, jednak nie można ich wykluczyć przy holistycznej ocenie pacjenta. Silny ból kręgosłupa szyjnego może być również powiązany z zajęciem nerwu błędnego i/lub nerwu przeponowego.

Nerw przeponowy zaopatruje liczne narządy wewnętrzne m.in. przeponę, opłucną, osierdzie, przełyk, otrzewną, żołądek, wątrobę, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe, trzustkę, jelito cienkie i nadnercza. W związku z tym zaburzenia struktur, takich jak trzustka, a nawet śledziona czy nerki, mogą wywoływać ból rzutowany wzdłuż dermatomów nerwów szyjnych.

Źródło bólu głowy zlokalizowane w okolicy tarczycy poprzez zablokowanie ruchu powięzi może prowadzić do bólów odcinka szyjnego kręgosłupa. Ze względu na swoje umiejscowienie tarczyca może powodować również dolegliwości bólowe na poziomie C6/C7 kręgosłupa szyjnego, zwłaszcza w sytuacji gdy jest nadmiernie powiększona.

Serce może mieć duży wpływ zarówno na odcinek szyjny jak i piersiowy kręgosłupa. Kumulujące się napięcie w obrębie mięśnia sercowego poprzez połączenie więzadłem kręgowo-osierdziowym może wywołać dolegliwości bólowe w obrębie segmentu C6-C7 kręgosłupa szyjnego.

Przełyk przebiega od poziomu C6 do Th10-11 i leży bezpośrednio przed kręgosłupem piersiowym. Ma wpływ na jego ruchomość oraz krzywiznę. Zapalenie przełyku, będące najczęściej następstwem refluksu żołądkowo-przełykowego, prowadzi do nadprodukcji włókien kolagenowych w tym obszarze, powodując tym samym jego skrócenie, czego następstwem może być pogłębienie kifozy piersiowej i intensywne bóle głowy.

Płuca rzutują ból na odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa. Osklepek opłucnej utworzony przez górną część opłucnej ściennej przyczepia się trzema więzadłami do kręgów szyjnych C6–C7 oraz do żebra pierwszego. Powięź wewnątrzpiersiowa, która okrywa opłucną ścienną od góry połączona jest pośrednio z powięzią głęboką szyi w części tylnej oraz z powięzią środkową szyi w jej części przedniej. Co daje tym samym dodatkowe połączenie płuc z odcinkiem szyjnym.

Skuteczne leczenie bólu głowy Bielsko Małe Kozy

Wczesne podjęcie rehabilitacji pozwala też skutecznie eliminować bóle głowy, zapobiega powstawaniu przewlekłych dolegliwości bólowych i znacznego ograniczenia ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Proces rehabilitacyjny powinien być kompleksowy, a rehabilitacja powinna obejmować:

  • terapię tkanek miękkich (terapia manualna, techniki powięziowe, terapię punktów spustowych)

  • działanie przeciwbólowe,

  • możliwe maksymalne przywrócenie utraconego zakresu ruchomości,

  • odtworzenie prawidłowych krzywizn kręgosłupa poprzez korektę postawy ciała,

  • wyrównanie dysbalansu mięśniowego.

Zabiegi stosowane w naszym gabinecie terapii manualnej skutecznie leczą dolegliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa. Zabiegi przynoszące największe efekty terapeutyczne to połączenie:

W pierwszej kolejności skupiamy się na niwelowaniu nadmiernego napięcia mięśniowo powięziowego, a następnie przywracamy prawidłowy obiegu płynu mózgowo-rdzeniowego w systemie komór mózgu. Terapia cranio sacralna poprawia pracę układu nerwowego, a także krążenie tętnicze i żylne.

centrum terapii manualnej bielsko fizjoterapia cyskowski kiecoń
centrum terapii manualnej bielsko fizjoterapia cyskowski kiecoń
Pierwsza wizyta?

Bez obaw, zobacz jak się do niej przygotować i czego możesz się spodziewać przychodząc do naszego gabinetu.