ARTYKUŁY I KONFERENCJE NAUKOWE

Aby nasz gabinet fizjoterapii był najlepszym miejscem gdzie pacjent jest w stanie otrzymać fachową pomoc stale podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, publikując artykuły w czasopismach i wygłaszając referaty na konferencjach naukowych.

Szkolenie: Grupa Studencka CST UI Poland 2021

Artykuł naukowy: Główne czynniki powodujące występowanie dysplazji stawów biodrowych u niemowląt na podstawie analizy dokumentacji medycznej noworodków przebywających w oddziale neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach w roku 2017
Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 98-107

Konferencja naukowa: World Scientific Congress "Quality of Life in Interdisciplinary Aproach" 2018
Udział czynny z badaniem: "Główne czynniki powodujące występowanie dysplazji stawów biodrowych u niemowląt".

Konferencja naukowa: Physical Activity and Health in Interdisciplinary Approach III International Scientific Conferences of Students and PhD Students, 2018

Konferencja naukowa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Trening funkcjonalny w fizjoterapii i sporcie" 2018

Konferencja naukowa: Ogólnopolska konferencja naukowa "Znaczenie aktywności fizycznej w praktyce fizjoterapeutycznej" 2018
Udział czynny z badaniem "Ocena sprawności fizycznej na przykładzie treningu stacyjnego."

Konferencja naukowa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność fizyczna i Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym" 2016
Udział czynny z referatem "Rola i zadania fizjoterapeuty w świetle rozwiązań nowej Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty".

Gabinet Fizjoterapii Bielsko | Małe Kozy

Fizjoterapeuta Bielsko